Daily Frenzy! - Leaderboards

Back to the game!

RankNameScore
1Saitama Ez265763
2Matthieu Arnold50351
3Shigure Chan17390
4Thomas Morel9086
5David Koenmans4400
6Georges Pouard2729
7Pierre Theuriot2205
8Melvin Chesnais1405
9Robin Isola1240