Daily Frenzy! - Leaderboards

Back to the game!

RankNameScore
1Saitama Ez343099
2Théotime Brault47267
3Lucas Phelipot47257
4Romain Laranjeira Souza41399
5Evan Innocenti5613
6Antoine Lelievre2533