Daily Frenzy! - Leaderboards

Back to the game!

RankNameScore
1Saitama Ez336466
2Valentin Daniel12266
3Nicolas Dissoux1365
4Lucas Phelipot986
5Fabien Dupont983
6Thomas Beaumont570