Daily Frenzy! - Leaderboards

Back to the game!

RankNameScore
1Saitama Ez20868
2Romain Laranjeira Souza8914
3Edward Salmassi7599
4Lucas Phelipot7399
5Thomas Munier3865
6Jean Naimardelavi2859
7Cyriac Intesse2053
8Jeremy Chambon70