Daily Frenzy! - Leaderboards

Back to the game!

RankNameScore
1Edward Salmassi21641
2Ian Jeeves21634
3Romain Laranjeira Souza21556
4Thomas Dassonville9636
5Justin Lme8297
6Matthieu Arnold3775
7Thomas Tilly1205
8Charline Priol48