Daily Frenzy! - Leaderboards

Back to the game!

RankNameScore
1Saitama Ez28938
2Matthieu Arnold21970
3Edward Salmassi12760
4Lucas Phelipot3550
5Eloïse Sgrt736