Daily Frenzy! - Leaderboards

Back to the game!

RankNameScore
1Edward Salmassi22218
2Saitama Ez21638
3Kuro Ecchi6452
4Tom Chatron2032
5Ethan Lespinasse1639
6Léo Paillet800